Aktualności

Wróć do listy
30/08/2018

Wsparcie dla rolników w okresie suszy

W odpowiedzi na długotrwałe susze i ich wpływ na uprawy rolne w wielu krajach UE, Komisja Europejska podjęła dwie decyzje uzupełniające ogólne wsparcie płynące ze wspólnej polityki rolnej. Postanowiono już w połowie października przyznawać 70 % płatności bezpośrednich i 85% płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym, że susza uderza w dużym stopniu w produkcję pasz, ustalono również odstępstwa od niektórych wymogów w zakresie zazieleniania i dywersyfikacji upraw proekologicznych. Warto przypomnieć, że w ramach aktualnej wspólnej polityki rolnej istnieją już zasady pomocy w wysokości do 80% szkód spowodowanych przez suszę. Można ubiegać się również o zwrot kosztów zakupu paszy. Ponadto w przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej, rolnik może ubiegać się o wsparcie nawet do 100% strat w produkcji. Dostępne są też ulgi z niektórym zobowiązań programowych oraz instrumenty zarządzania ryzykiem.

Sytuacje w państwach członkowskich, jak i skuteczność wprowadzanych działań są pod stałą obserwacją Komisji.

Czytaj więcej