faq

Korzystając ze swojego doświadczenia i umiejętności pozyskanych w Brukseli, Europlace ma na celu wspieranie polskich przedsiębiorców w ich relacjach z Unią Europejską. Europlace monitoruje i dostarcza informacje w postaci raportów lub regularnych sprawozdań. Informuje o planowanych i zachodzących zmianach w legislacji unijnej. Alarmuje i doradza w przypadkach, gdy zmiany są niekorzystne dla przedsiębiorcy. Szuka rozwiązań, nie tylko poprzez świadome zarządzanie przyszłością firmy, ale i zgłaszając problem odpowiednim osobom w Brukseli.

Europlace jest stworzona dla przedsiębiorstw, w których relacje z Unią Europejską nie zostały dotychczas rozwinięte, czasami z braku świadomości, ale często też ze względu na brak specjalistów. Dzięki swoim doświadczeniom i sieci kontaktów w Brukseli, Europlace może też wspierać działy prawne lub Public Relations, które w niektórych przypadkach po części zajmują się prawem i polityką unijną.

Dzięki regularnym wiadomościom na temat prawa unijnego w swojej dziedzinie, przedsiębiorca jest w stanie przygotować się i zaplanować dalsze kroki swojego biznesu. W przypadku gdy nowa legislacja lub zmiany polityczne mają negatywny wpływ np. na produkcję lub popyt, przedsiębiorca może zapobiec negatywnym skutkom.

Europlace działa jako łącznik pomiędzy przedsiębiorcą a instytucjami unijnymi. Dzięki relacji z urzędnikami, mamy możliwość obserwowania i czynnego uczestnictwa w procesach legislacyjnych. W przypadku gdy proponowane zmiany legislacyjne są niekorzystne lub w znaczny sposób ingerują w działalność przedsiębiorcy, Europlace zgłasza problem w Brukseli, szukając rozwiązań.

Wytwórca wędzonych wędlin z Małopolski, dzięki raportom Europlace dowiaduje się w odpowiednim czasie, na początku drogi legislacyjnej, o propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczeń w wędzeniu żywności. Regulacja ta w znaczny sposób ograniczy, a nawet zmieni metody produkcji, co za tym idzie jakość i formę wędzonej wędliny.

• W odpowiednim momencie przedsiębiorca jest w stanie przygotować linię produkcyjną na nadchodzące zmiany, przygotowując nowy sposób wędzenia.

• Przedsiębiorca, który z wejściem nowych przepisów, straci swój produkt w oryginalnej postaci, może zainicjować dyskusję na temat braku konkurencyjności tej propozycji. Europlace przedstawia sytuację Europosłom mającym wpływ na przyjęcie przepisów w Parlamencie Europejskim, wskazując na szkodliwość przepisów dla polskich przedsiębiorców. Dzięki ingerencji posłów przepisy zostają złagodzone.

• Ewentualnie posłowie lub inni urzędnicy unijni doradzają inne rozwiązanie, jak np. wpisanie wędzonych wędlin na listę produktów tradycyjnych.


Dzięki temu przedsiębiorca może uchronić swój produkt przed niekorzystnymi przepisami.

Przedsiębiorstwa różnią się nie tylko branżą, zakresem działalności, ale i tym jak duży wpływ mają na nie przepisy unijne. W zależności od tego jak rozległy jest temat, który zgłębiamy dla danego przedsiębiorcy, jak dużo dzieje się w danym temacie w instytucjach, dobieramy zakres i cenę raportu oraz plan doradztwa. Usługi różnią się intensywnością, mogą to być dogłębne raporty, poparte dalszym cotygodniowym monitoringiem i kontaktami z Brukselą, mogą być to krótkie sprawozdania dotyczące jednej konkretnej propozycji legislacyjnej. Po wstępnych ustaleniach, przedsiębiorca dostaje propozycję wyceny uwzględniającą listę zadań dla danego projektu. 

Europlace to nowa firma na polskim rynku, wprowadzająca innowacyjne usługi, bazując na doświadczeniach z Brukseli. Misją Europlace jest przygotowanie polskich przedsiębiorców na zmiany zachodzące w prawie europejskim, wspierając przy tym świadome zarządzanie biznesem.