oferta

Liaison: reprezentacja i kontakt z instytucjami unijnymi

Dzięki sieci kontaktów w Brukseli jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom sprawdzone wiadomości, często jeszcze kuluarowe. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami planowanymi w instytucjach unijnych. Kontakt z urzędnikami unijnymi, jak i swoboda poruszania się po strukturze UE pozwala również na zaingerowanie w momencie, gdy planowane zmiany są wyjątkowo niekorzystne. Reprezentacja interesów polskich firm w Brukseli daje przedsiębiorcom szansę na udział w procesie stanowienia prawa UE.

  • kontakt i budowanie relacji z urzędnikami unijnymi
  • informacje dostarczane na bieżąco
  • wsparcie urzędników w reakcji na wyjątkowo niekorzystne zmiany