Aktualności

Wróć do listy
12/09/2018

Większa ochrona praw autorskich w Internecie

Parlament Europejski wprowadził wiele istotnych zmian do zaproponowanych przez Komisję przepisów dotyczących praw autorskich. Nowa wersja dyrektywy gwarantuje artystom oraz dziennikarzom, których utwory wykorzystywane są poprzez platformy takie jak YouTube lub Facebook, uczciwe wynagrodzenie za ich pracę. W praktyce platformy będą musiały płacić posiadaczom praw autorskich za udostępniane materiały. Dodatkowym ważnym punktem nowych wytycznych jest zapewnienie przestrzegania prawa autorskiego bez nieuzasadnionego ograniczania wolności słowa. Autorzy i wykonawcy zyskają silniejszą pozycję negocjacyjną lub możliwość wypowiedzenia zgody na wykorzystanie utworu, w przypadku gdy ich wynagrodzenie będzie nieproporcjonalnie niskie w stosunku do generowanych przychodów.

Jak w przypadku wielu przepisów, które mogą zagrozić innowacyjności, spod dyrektywy wyłączono małe firmy i mikro przedsiębiorstwa, ale też niekomercyjne encyklopedie jak Wikipedia.