Aktualności

Wróć do listy
02/05/2017

Poprawa jednolitego rynku UE wielką oszczędnością dla przedsiębiorców

Jednolity rynek UE pozwala na swobodny przepływ osób, usług, towarów oraz kapitału. Dzięki czemu napędzany jest wzrost gospodarczy, a funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw jest prostsze. Jego zadaniem jest stymulacja konkurencji i handlu, poprawa jakości i wpływ na wysokość cen produktów i usług.

Największym problemem jednolitego rynku jest to, że przepisy nie są znane, często też nie są realizowane przez państwa UE. W związku z tym 2 maja 2017 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię, aby w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku. 

Pakiet środków zakłada m.in.: łatwiejsze zarządzanie dokumentami online dla firm i obywateli, podczas przebywania w innym kraju UE, dostęp do najistotniejszych procedur administracyjnych przez Internet (np. rejestracja pojazdów, rozpoczęcie działalności gospodarczej, wydanie świadectwa urodzenia). Pomysł ten pomoże zaoszczędzić firmom ponad 11 mln euro rocznie, oraz blisko 900 tys. godzin czasu rocznie. Komisja przewiduje oprócz utworzenia specjalnej witryny internetowej, stworzenie narzędzia informacyjnego dzięki, któremu uzyska rzetelne i dokładne informacje o rynku. Planowane jest też zwiększenie wykorzystywania systemu SOLVIT, będącego wsparciem dla osób, które doświadczają trudności w administracji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej transgranicznej na terenie UE.

Wraz z zakończeniem procesu legislacyjnego, po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę, nowy pakiet wejdzie w życie najprawdopodobniej w 2020 r.

Czytaj więcej

Więcej informacji