Aktualności

Wróć do listy
04/05/2017

Instrumenty pochodne: mniejsze koszty i łatwiejsze procedury dla przedsiębiorców

4 maja 2017 r. Komisja Europejska wystąpiła z propozycją reform, które mają na celu poprawę funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych w Unii Europejskiej. Przede wszystkim mają one zapewnić prostsze i bardziej proporcjonalne zasady dla pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Jednocześnie ma nastąpić zmniejszenie kosztów oraz obciążeń regulacyjnych dla uczestników rynku, przy zachowaniu stabilności finansowej. 

Wniosek Komisji Europejskiej wprowadza bardziej proporcjonalne zasady dla przedsiębiorców – obowiązek rozliczania kontrahentów finansowych ma polegać na włączeniu niektórych dodatkowych istotnych uczestników rynku przy jednoczesnym zwolnieniu najmniejszych kontrahentów. Oprócz tego projekt przewiduje  opracowanie rozliczeniowych rozwiązań dla funduszy emerytalnych, czy też uproszczenie wymogów dotyczących sprawozdawczości, a także poprawę jakości raportowanych danych. Zmiany te mogą w szczególności dotyczyć przedsiębiorstw korporacyjnych z branży energetycznej oraz producentów, którzy ponoszą koszty operacyjne do wysokości 2,6 mld Euro oraz 6,9 mld Euro jednorazowych kosztów.

Instrument pochodny to umowa finansowa związana z przyszłą wartością lub stanem bazowym, mogąca służyć jako ochrona przed legalnym ryzykiem, ale także przed spekulacjami. Najczęściej kontrakty są negocjowane pomiędzy dwoma kontrahentami, rzadziej są przedmiotem obrotu na giełdzie. 

Czytaj więcej