Aktualności

Wróć do listy
14/03/2017

Nowe przepisy w gospodarce odpadami

Parlament przyjął plan zagospodarowania odpadami według zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, ustalając ambitne pułapy w recyklingu i składowaniu odpadów. Parlament zgodził się z propozycją Komisji z 2014 r. Według posłów do roku 2030 co najmniej 70% masy odpadów komunalnych powinno zostać kierowanych do recyklingu, a odpadów z materiałów opakowaniowych 80%. To stanowisko bardziej radykalne od propozycji Komisji, w której zapisano 65%. Według posłów składowanie na wysypiskach ma zostać zmniejszone do 5%, według Komisji 10%. Ustalono również pułapy dotyczące zredukowania marnotrawstwa żywności o 30% do 2025 r. i o 50% do 2030 r., w stosunku do poziomu z 2014 r. Rozważano również przyjęcie tych samych pułapów odnośnie odpadów wyrzucanych do morza.

Polska poddaje recyklingowi lub kompostowaniu 32% odpadów - to więcej niż unijna średnia (27%), ale na wysypiskach składujemy 53%, podczas gdy średnia dla Unii to 28%. Wprowadzenie w życie nowych reguł będzie stanowiło wyzwanie nie tylko dla Polski. Przyjęte przez Parlament sprawozdania są częścią pakietu reformy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Stanowią stanowisko Parlamentu przygotowane do przyszłych negocjacji z Radą. 

Czytaj więcej

Więcej informacji