Aktualności

Wróć do listy
14/06/2019

Zaostrzenie nadzoru produktów wprowadzanych na rynek unijny

Rada UE przyjęła przepisy zwiększające bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek UE. Nowe rozporządzenie ma na celu zaostrzenie nadzoru rynku, by wprowadzane do obrotu produkty były zgodne z unijnymi przepisami. Skupiono się miedzy innymi na skonsolidowanych ramach prawnych, a także współpracy organów nadzoru rynku i kontroli celnych z różnych państw członkowskich. Przepisy odpowiadają też na wyzwania związane z erą cyfrową, w związku z międzynarodowym e-handlem oraz cyfrowym przepływem danych między organami a Komisją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 2 lata po publikacji w dzienniku urzędowym, część z nich już od 1 stycznia 2021. Rozporządzenie to jest kontynuacją tzw. pakietu towarowego, który uwzględnia również zasady o wzajemnym uznawaniu towarów wprowadzonych w państwach członkowskich. 

Więcej informacji