Aktualności

Wróć do listy
28/02/2017

Przegląd systemu handlu uprawnieniami do emisji: stanowisko Rady ustalone, negocjacje z Parlamentem rozpoczęte

System handlu uprawnieniami do emisji to jeden z ważniejszych programów UE dążący do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%, jak stanowi paryskie porozumienie klimatyczne. System powstał w 2005 r. i ma na celu limitowanie emisji wytwarzanych przez wysokoemisyjne gałęzie przemysłu. Zakupione uprawnienia dotyczą tony dwutlenku węgla lub innego gazu cieplarnianego emitowanego przez przedsiębiorstwo. Po tym jak Rada Europejska ustaliła główne konkluzje przeglądu w lipcu 2015 r. Komisja zaproponowała dyrektywę. Parlament Europejski przyjął swoje poprawki 15 lutego 2017 r. Wraz z ustaleniem przez Radę ostatecznego stanowiska instytucje mogą przystąpić do negocjacji nad ostatecznym kształtem dyrektywy.

Czytaj więcej