Aktualności

Wróć do listy
14/02/2019

Parlament po raz kolejny wzywa do poprawy warunków transportu zwierząt

Podczas lutowej sesji plenarnej Parlament po raz kolejny zwrócił uwagę na konieczność poprawy warunków transportu zwierząt. W planach UE jest zwiększenie egzekwowania przepisów dotyczących przewozu zwierząt poprzez użycie nowych technologii, zwiększoną liczbę niezapowiedzianych kontroli i wprowadzenie surowszych kar.

Wezwano Komisję Europejską do nakładania sankcji na państwa członkowskie, a przedstawicieli rządów do wprowadzenia skutecznych zharmonizowanych kar dla nieuczciwych przewoźników, w tym konfiskatę pojazdów, zawieszenie lub wycofanie licencji lub obowiązkowe przekwalifikowanie personelu. Poruszono też kwestię użycia systemów geolokalizacji w celu monitorowania położenia zwierząt oraz czasu ich podróży. Wezwano do ustalenia nowego planu na lata 2020-2024 z określeniem jasnych kryteriów uzasadniających potrzebę transportu oraz wymogów dotyczących pojazdów transportowych. Kolejnym pomysłem jest wspieranie krótkich kanałów dystrybucji i lokalną sprzedaż bezpośrednią.

Przegłosowano również pomysł stworzenia komisji śledczej do spraw dobrostanu zwierząt w następnej kadencji PE.