Aktualności

Wróć do listy
25/03/2019

Komisja Europejska wzywa przedsiębiorstwa do przygotowania się na wypadek tzw. twardego brexitu

Instytucje unijne wspólnie przygotowały plan złagodzenia negatywnych skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. Z ostatnich rozmów wynika, że nie uda uniknąć się tzw. twardego brexitu. Rada Europejska zgodziła się na przesunięcie terminu do 22 maja 2019r. Jeżeli jednak Izba Gmin nie zatwierdzi umowy o wystąpieniu, Wielka Brytania przestanie być członkiem UE już 12 kwietnia 2019r. W tym wypadku nie będą obowiązywały ułatwienia okresu przejściowego, co może znacznie zakłócić nie tylko życie obywateli, ale i funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw. Powrócą kontrole celne oraz badania w zakresie unijnych norm, wstrzymane zostaną dotacje unijne i procedury zamówień publicznych dla brytyjskich przedsiębiorstw. Komisja Europejska wypracowała wiele środków ustawodawczych na wypadek brexitu bez porozumienia i zachęca przedsiębiorstwa do przygotowania się na ten scenariusz. Oprócz ułatwień dla obywateli, przedsiębiorcy mogą liczyć na środki awaryjne obejmujące uprawnienia do połowów i rekompensaty dla rybaków oraz rolników, tymczasowe środki zapobiegające rozliczeniu instrumentów finansowych oraz uregulowana przepisami pomoc państwa w zakresie środków finansowych i pomocy technicznej dla MŚP, w tym pomoc doradcza i szkoleniowa oraz wsparcie dla restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Jeśli Wielka Brytania jest częścią łańcucha dostaw lub bezpośredniom odbiorcą produktów, przedsiębiorcy powinni ocenić czy mają zasoby, by spełnić nowe procedury i przepisy celne oraz przygotować formalności takie jak pozwolenia celne lub wpisy do rejestru. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który KE stworzyła dla europejskich przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Więcej informacji

Więcej informacji