Aktualności

Wróć do listy
19/04/2019

Nowe przepisy dostępu do treści i zakupów online - UE dostosowuje się do ery cyfrowej

W kwietniu UE kompleksowo zajęła się działalnością w internecie. Od dłuższego czasu z agendy unijnej nie schodzą tematy poświęcone cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Rada przyjęła cztery dyrektywy, spełniając szerzej przemyślaną perspektywę dostosowania istniejącego prawa do ery cyfrowej.

Rada przyjęła pakiet dwóch dyrektyw o umowach na dostarczenie treści i usług cyfrowych oraz o umowach na sprzedaż towarów. Nowe przepisy mają chronić konsumentów, wprowadzając środki ochrony prawnej przy kupowaniu towarów i usług online. Prawo ma dotyczyć konsumentów płacących za usługę, jak i tych, którzy w zamian dostarczają dane. Ustalono przepisy uprawniające do obniżki ceny lub zwrotu kosztów uszkodzonego towaru, który nie został naprawiony w terminie oraz minimalny dwuletni okres gwarancji, w tym roczny okres, w którym tzw. ciężar dowodu zgodności produktu z umową leży po stronie sprzedawcy.

Dyrektywa mówiąca o treściach cyfrowych dotyczy danych wytworzonych i dostarczonych w formie cyfrowej (np. muzyka), usług tworzenia, przetwarzania lub przechowywania danych (np. w chmurze), lub dzielenia się danymi (Facebook, youtube), trwałych nośników (DVD), usług komunikacji interpersonalnej, umów pakietowych oraz przetwarzania danych osobowych.

Pakiet ma na celu maksymalną harmonizację przepisów na terenie UE, by ułatwić konsumentom zakupy, a przedsiębiorcom sprzedaż we wszystkich krajach unijnych.

Kolejne wprowadzone w kwietniu przepisy dotyczą praw autorskich na rozwijającym się rynku cyfrowym. Dyrektywa ma wspierać europejski sektor kreatywny, chroniąc autorów i artystów w sieci, zwłaszcza w kontekście eksploatacji utworów przez platformy wymiany treści online. Ten temat opisywaliśmy już, gdy znajdował się na agendzie Parlamentu Europejskiego. 

(https://europlace.pl/news/wieksza-ochrona-praw-autorskich-w-internecie) 

Trzy główne zagadnienia objęte dyrektywą to: 

- dostosowanie wyjątków i ograniczeń w prawie autorskim do środowiska cyfrowego i transgranicznego, 

- usprawnienie praktyk licencyjnych, by zapewnić szerszy dostęp do treści kreatywnych,

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku w zakresie praw autorskich.

Wbrew krytykom, Rada i Parlament zapewniają, że wprowadzone zabezpieczenia nie naruszą wolności słowa Internautów oraz ułatwią użytkownikom dostęp do treści chronionych prawem autorskim.

W tym samym czasie przyjęto dyrektywę, która ma ułatwić transgraniczny dostęp do treści online. Te przepisy mają zapewnić użytkownikom szerszy dostęp do programów telewizyjnych i radiowych niezależnie od lokalizacji.

Po opublikowaniu dyrektyw w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 2 lata na wprowadzenie ich do prawa krajowego. 

Przedsiębiorcom działającym w internecie polecamy śledzić wielotorową działalność unijną w zakresie cyfryzacji:

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-single-market/

Czytaj więcej

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji