Aktualności

Wróć do listy
16/03/2017

Handel minerałami z obszarów ogarniętych konfliktami: ostrzejsze wymogi dla importerów

Parlament przyjął projekt rozporządzenia regulujący import cyny, wolframu, tentalu i złota. Według nowych przepisów importerzy muszą kontrolować swoich dostawców, przestrzegając zasady należytej staranności, sprawdzając pochodzenie i sposób pozyskiwania minerałów. Zasady należytej staranności określone są przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Kontrole sprawdzające będą przeprowadzane w hutach, rafineriach, firmach importujących minerały i metale. Z obowiązku zostaną zwolnieni mali importerzy, jak dentyści i jubilerzy. Komisja Europejska będzie dokonywać regularnej kontroli i oceny przestrzegania przepisów w UE, jak i ich wpływu na sytuację w obszarach objętych konfliktami. Jeśli uzna za stosowne, wymogi mogą zostać zaostrzone.

Nowe przepisy mają na celu powstrzymanie finansowania grup zbrojnych oraz działań zagrażającym prawom człowieka. Po przyjęciu przez Radę, przewidziany jest vacatio legis, by kraje członkowskie jak i firmy europejskie miały czas na przygotowanie się do zmian.  Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej

Więcej informacji