Aktualności

Wróć do listy
01/06/2017

Europa przyspiesza – sieć 5G technologią przyszłości

Ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego przyniosła bardzo jasne stanowisko w sprawie wdrażania technologii 5G w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu przyjętym 1 czerwca 2017r. europosłowie stwierdzili, że dostęp do sieci telekomunikacyjnych powinien być równy dla wszystkich państw członkowskich, szczególnie uwzględniając mniej zdigitalizowane sektory, jak turystyka czy transport.

Podkreślono jednocześnie, że digitalizacja europejskiego przemysłu wymaga silniejszych działań zabezpieczających w związku z rozwarstwieniem społecznym, a także większej pewności otoczenia prawnego- szczególnie w przestrzeni dotyczącej odpowiedzialności i bezpieczeństwa przy korzystaniu z systemów bazujących na użyciu sztucznej inteligencji,  a także robotów. Ponadto podkreślono dużą rolę edukacji przy zacieraniu się różnic dotyczących korzystania z nowych możliwości wirtualnych, a także transformacji w świat „smart economy”

5G to standard sieci komórkowej nowej generacji, który kojarzy nam się głównie z niskimi opóźnieniami, duża obciążalnością i przepustowością. 

Jak zmieni się nasze życie?

Technologia ta ma umożliwić przełom w wykorzystaniu internetu w codziennym życiu. Bardzo szybki Internet i pełen dostęp do niego jest niezbędny do niezakłóconego użytkowania nowych rozwiązań oferowanych przez producentów sprzętu. Przed nami kolejna rewolucja technologiczna. Jej istotnym wymiarem będzie również polepszona koniunktura na rynku pracy. Według szacunków Komisji Europejskiej wdrożenie technologii 5G przyniesie od dwóch do trzech milionów dodatkowych miejsc pracy na terenie całej Wspólnoty.

Unia ma szanse stać się globalnym pionierem, jak chodzi o wdrażanie szybkiego internetu. Komisja Europejska proponuje, by położony został większy nacisk na programy pilotażowe oraz doświadczenia w okresie poprzedzającym wdrożenie sieci 5G. Rozwiązania oparte na łączności 5G mogą zostać przyjęte i być propagowane w pierwszej kolejności w obszarze usług publicznych. Unia Europejska weszła na drogę budowania podstaw infrastruktury cyfrowej, która będzie wspierać przyszłą konkurencyjność, a także podjęła już śmiałe kroki, by stworzyć kanon wiedzy światowej klasy w obszarze 5G. 

Czytaj więcej

Więcej informacji

Więcej informacji