Aktualności

Wróć do listy
09/10/2019

Eksport wewnątrz Unii - o czym pamiętać?

Swobodny przepływ towarów i usług to jedna z największych zalet UE. Prowadząc działalność w państwie członkowskim, możesz oferować swoje produkty i usługi w innych krajach UE, oczywiście jeżeli spełniają one unijne wymagania. Większość przepisów dotyczących sprzedaży, zasad konkurencji, praw konsumenta oraz norm bezpieczeństwa są wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej i dotyczą wszystkich w ten sam sposób. 

W strefie wolnego handlu są jednak wyjątki, które mogą podlegać dodatkowym przepisom celnym i podatkowym lub zgłoszeniu w specjalnych urzędach. 

Lista kategorii produktów, które zostały obostrzone dodatkowymi normami i specyfikacjami technicznymi zawiera m.in wyroby budowlane, ekoprojekty związane z energią, wyroby medyczne, sprzęt elektroniczny, maszyny, dźwigi, ale też zabawki czy skutery wodne. Określone przepisy obejmują też handel elektroniczny i ten, do którego dochodzi poza lokalem przedsiębiorstwa, np. kiedy umowa zawierana jest przez internet, telefon, e-mail lub list. Co ważne przepisy dotyczą nie tylko  istniejących produktów, którymi handlujesz wewnątrz UE, ale też nowych projektów, które masz zamiar wprowadzić do wspólnoty. 

Pamiętaj też, że taka sama odpowiedzialność spoczywa na Tobie jako na importerze, wprowadzającym zagraniczny produkt na rynek europejski. 

Zasadnicze wymagania mają zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i środowiska. Przepisy mogą dotyczyć samego produktu i jego właściwości, jak i procesu wytwarzania. By ułatwić przedsiębiorcom spełnianie wymagań, UE wprowadziła system norm, stosowanych dobrowolnie, zapewniających konsumentów o poziomie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności produktów. Warto zapoznać się ze specyfikacjami dotyczącymi Twojego produktu. Od reguły dobrowolności są też wyjątki, niektóre przepisy mogą określać takie normy jako preferowane albo wręcz obowiązkowe. Do takich należą np. znane wszystkim oznaczenia CE. Warto też zapoznać się z wymaganiami danego kraju, gdyż eksport do państwa UE może zostać wstrzymany, jeżeli produkt nie spełnia krajowych przepisów, według których naraża bezpieczeństwo ludzi i środowiska, stwarza ryzyko dla interesu publicznego.

Jako przedsiębiorca w Unii Europejskiej musisz zapewnić wszystkim klientom takie same warunki sprzedaży. 

Niezależnie od miejsca zamieszkania konsumenci powinni mieć taki sam dostęp do towarów, specjalnych promocji, a także dowolnej wersji strony internetowej. Zwróć też uwagę na przepisy dotyczące dużej ilości importowanych lub eksportowanych towarów. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać dane odnośnie przepływu towarów jeżeli przekroczą ustalony na dany rok próg. Przy zagranicznej sprzedaży bezpośredniej dotyczy to też podatku VAT. 

Obowiązki w zakresie VAT różnią się zależnie od tego, w jakim kraju sprzedajesz i czy handlujesz towarami czy usługami. 

Sprzedaże między firmami na terenie UE, zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie wymagają pobrania podatku. Jednak jeśli odbiorcą Twoich towarów lub usług jest konsument, najprawdopodobniej będziesz musiał odprowadzić podatek VAT według stawki w kraju konsumenta. 

Dodatkowym wymaganiom podlegają również usługi. Dozwolono świadczenie usług w innym kraju bez rejestracji firmy, jeżeli jest ono tymczasowe, dla konkretnego klienta lub by zbadać rynek. Wyjątek mogą stanowić usługi finansowe, zdrowotne, ochroniarskie, notarialne, związane z hazardem i agencje pracy tymczasowej.

Dzięki umowom handlowym podpisywanym przez UE z co raz większą ilością krajów, unijni przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do zagranicznych rynków poprzez znoszenie ceł i uproszczenie procedur. Pamiętaj, że jeżeli już eksportujesz, a w łańcuchu dostaw Twojej firmy znajduje się Wielka Brytania, powinieneś przygotować się na tzw. twardy Brexit, a wraz z nim na powrót m.in. opłat i kontroli celnych oraz badań w zakresie norm bezpieczeństwa. Warto zainteresować się wytycznymi przygotowanymi przez Komisję Europejską dla każdej branży.  

Co do zasady swobodny przepływ towarów i usług wewnątrz wspólnoty, obostrzony jest prawnymi regulacjami i wyjątkami, wynikającymi często ze specyfiki produktu, usługi bądź samego handlu. Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi Twojego produktu i śledzić wprowadzane zmiany. Może to ułatwić nie tylko plany eksportowe, ale też długofalowy rozwój biznesu. Pamiętaj, że każda inicjatywa biznesowa, zwłaszcza tak istotna jak wejście na kolejny rynek, wymaga odpowiedniego przygotowania, by uniknąć strat.