Aktualności

Wróć do listy
29/08/2017

Zwiększenie uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim

Komisja przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2018. Najważniejszą informacją dla przedstawicielu przemysłu będzie zwiększenie dopuszczalnych połowów śledzia ze stada centralnego, szprota oraz łososia ze stada basenu głównego. Na dotychczasowym poziomie mają utrzymać się połowy dorsza z ważnego stada w zachodniej części Bałtyku. Kontynuując strategię zrównoważonego rybołówstwa i odpowiedzialnego zarządzania, Komisja zaleca ograniczenie połowów pozostałych stad. Biorąc pod uwagę alarmujące dane naukowe i jedne z najniższych zasobów w historii, zakazano połowów węgorza.

Powyższy wniosek ma zostać poddany ocenie przez ministrów państw członkowskich i przyjęty na posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa w dniach 9-10 października 2017r.

Więcej informacji