Aktualności

Wróć do listy
26/11/2018

Wprowadzono pakiet zmian w sektorze farmaceutycznym, dotyczy ochrony zdrowia, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności.

Rada przyjęła dwa nowe rozporządzenia oraz zmiany w obecnych przepisach o procedurach wydawania pozwoleń na produkty lecznicze. Wprowadzony pakiet jest częścią unijnej walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotyki. Nowe przepisy skupiają się na weterynaryjnych produktach leczniczych i wytwarzaniu, wprowadzaniu na rynek i stosowaniu paszy leczniczej, co zainteresuje również rolników, hodowców i przedstawicieli branży spożywczej. Zmiany mają uprościć procedury wejścia nowych leków na rynek, określają ramy użycia środków przeciwdrobnoustrojowych i zarezerwowania niektórych z nich jedynie do leczenia ludzi, zwiększenie ochrony konsumentów i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii ale też importu zwierząt i produktów pochodnych. Przedsiębiorstwa paszowe z kolei spotkają się z nowymi wytycznymi uzyskiwania zezwoleń oraz obowiązkami dotyczących produkcji. Przepisywanie i stosowanie pasz leczniczych zostanie ograniczone nowymi zasadami, a stosowanie w ramach profilaktyki zabronione. 

Pakiet zacznie w pełni obowiązywać pod koniec 2021 r.

Czytaj więcej