Aktualności

Wróć do listy
11/10/2018

Upadłość i restrukturyzacja - instytucje unijne dyskutują nad nowym prawem

Rada uzgodniła stanowisko w sprawie nowej dyrektywy regulującej upadłość przedsiębiorstw. Przede wszystkim ustalono warunki wsparcia dla rentownych przedsiębiorstw doświadczających trudności finansowych w tym dostęp do ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Oprócz zharmonizowanych przepisów pomocowych, inicjatywa ma na celu ujednolicenie prawa dotyczącego upadłości i restrukturyzacji, by ograniczyć bariery w przepływie kapitału. Przedstawiciele Rady złożyli poprawki w kwestiach swobody władzy sądowniczej w państwach członkowskich, zachowując jednak główne założenia Komisji Europejskiej w tym przyspieszenie postępowań upadłościowych, możliwość wstrzymania czynności egzekucyjnych, ustalenie warunków wyceny przedsiębiorstwa i zatwierdzenia planu restrukturyzacji.

Wraz z decyzją Rady zaplanowano rozpoczęcie negocjacji trójstronnych, które powinny trwać nie dłużej niż do wyborów parlamentarnych w maju 2019 r.

Czytaj więcej