Aktualności

Wróć do listy
13/03/2018

Unikanie podatków przez firmy: nowe wymagania dla doradców podatkowych, księgowych i prawników

Rada wypracowała porozumienie w sprawie zwalczania agresywnego transgranicznego planowania podatkowego. Proponowana dyrektywa, jako część pakietu prawnego, ma zapobiegać unikaniu płacenia podatków przez przedsiębiorstwa. Nowe prawo nakłada na pośredników pracujących przy planowaniu podatkowym firm, czyli na doradców podatkowych, księgowych i prawników, obowiązek zgłaszania potencjalnie nieuczciwych rozwiązań. Takie zgłoszenia będą przesyłane do scentralizowanej bazy danych. Dyrektywa podaje tzw. cechy rozpoznawcze, które mają ułatwić pośrednikom zgłaszanie zagrożeń. Na pośredników, którzy nie zgłoszą wykrytego ryzyka unikania płacenia podatków zostaną nałożone kary.

Porozumienie nadal musi być formalnie zaakceptowane przez Radę, jednak powinno zostać przyjęte w państwach członkowskich do 31 grudnia 2019r. Nowy wymóg dla pośredników będzie obowiązywał od 1 lipca 2020r. 

Czytaj więcej