Aktualności

Wróć do listy
21/12/2018

Ułatwienia w handlu z Japonią - umowa o współpracy wchodzi w życie.

Już 1 lutego wchodzi w życie umowa o wolnym handlu między UE a Japonią, znosząca większość ceł nakładanych na europejskie firmy eksportujące do Japonii, o rocznej wartości około miliarda euro. Porozumienie będzie miało przede wszystkim wpływ na przedstawicieli branży spożywczej (przetwory mleczne, mięso, alkohole), odzieżowej oraz transportowej (kolejowej i morskiej). Umowa jest ułatwieniem dla MŚP, które generują 78% eksportu do Japonii. Wsparciem będzie nie tylko zniesienie ceł na takie produkty jak wino czy sery, ale też ochrona własności intelektualnej i ponad 205 regionalnych produktów oznaczonych symbolem UE. Umowa otwiera japoński rynek zamówień publicznych na konkurencję europejską zwłaszcza w sektorze kolejowym, elektronicznym, transporcie morskim i usługach pocztowych.

Partnerstwo gospodarcze zbudowane na podstawie umowy z Japonią, stworzy strefę handlową dla 600 mln osób, liczącą jedną trzecią światowego PKB i 40 procent światowego handlu.

Czytaj więcej

Więcej informacji