Aktualności

Wróć do listy
13/04/2017

Uchwalono rekomendacje komisji śledczej ds. pomiarów emisji spalin samochodowych.

Na sesji plenarnej we wtorek 4 kwietnia 2017 r. zostało przyjęto sprawozdanie komisji śledcza ds. pomiarów emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym. Śledztwo prowadzone przez rok wykazało, że Volkswagen i inni producenci, korzystając ze specjalnego oprogramowania komputerowego, fałszowali wyniki testów, tymczasowo zmniejszając ilość emitowanych przez samochody szkodliwych substancji. Jednocześnie ustalono, że większość państw członkowskich nie wywiązała się z implementacji prawa europejskiego, umożliwiając producentom oszustwa. Głównym założeniem sprawozdania jest wprowadzenie ściślejszej kontroli i wspólnych zasad unijnych. Powstanie również nowa procedura homologacji oraz testów emisji w realnych warunkach jazdy. Stwierdzono, że jednym z najpoważniejszych problemów było przeprowadzanie testów w laboratoriach, a nie na drogach. Wzmocniony zostanie nadzór na poziomie UE oraz kontrola wdrażania prawa dotyczącego pomiarów.

Komisja została powołana na okres 12 miesięcy w grudniu 2015 r. po ujawnieniu skandalu o fałszerstwach w limitach emisji spalin, kiedy do manipulowania pomiarami przyznał się Volkswagen.

Czytaj więcej

Więcej informacji

Więcej