Aktualności

Wróć do listy
27/07/2017

Transport morski: lepsze warunki pracy dla marynarzy

Komisja Europejska zainicjowała rozszerzenie prawa unijnego o porozumienie partnerów społecznych w sprawie warunków pracy marynarzy na statkach pływających pod banderą państw członkowskich. Nowe przepisy mają na celu wyższy poziom ochrony marynarzy w przypadku pozostawienia w obcym porcie, w przypadkach gdy właściciel statku nie wypłaca wynagrodzeń umownych lub unika pokrycia niezbędnych kosztów utrzymania i wsparcia. Przemysł morski charakteryzuje różnorodność w przynależności państwowej załogi, właściciela i bandery statku. Ulepszenie i ujednolicenie systemu prawnego przemysłu morskiego ułatwi marynarzom szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń i wpłynie korzystnie na funkcjonowanie organów portowych.

Czytaj więcej