Aktualności

Wróć do listy
19/12/2019

Rada przyjęła reformy dla rynków kapitałowych, crowdfunding i wsparcie dla Fintech

Przyjęte przez Radę w listopadzie reformy mają na celu wzmocnienie unii rynków kapitałowych poprzez regulację zrównoważonego finansowania i inwestycji, obligacji zabezpieczonych i rynków rozwoju MŚP. Nowe rozporządzenia w tematyce zrównoważonego finansowania wprowadzają obowiązek ujawniania informacji odnośnie czynników środowiskowych społecznych i zarządczych przeprowadzanych inwestycji, jak i nowe wskaźniki transformacji klimatycznej, mające pomóc w utrzymaniu ambitnych celów klimatycznych. Dodano również przepisy regulujące firmy inwestycyjne, wprowadzając nowe wymogi ostrożnościowe i rozwiązania nadzorcze. By zwiększyć poziom ochrony inwestorów, zharmonizowano regulacje dotyczące wymogów produktowych i obligacji zabezpieczonych, wprowadzając definicję oraz oznaczenie „europejskich obligacji zabezpieczonych”. Przyjęto również rozporządzenie regulujące nowo-wprowadzoną kategorię systemu obrotu dla małych emitentów, by wspomóc MŚP w dostępie do nowych źródeł finansowania.

W grudniu do proponowanych zmian dołączyła propozycja wspierająca crowdfunding, odpowiadając na potrzeby w sektorze Fintech. Po oficjalnym przyjęciu przepisów powstaną nowe zharmonizowane zasady inwestycji poprzez platformy crowdfundingowe, wprowadzając jedną europejską licencję i standardy chroniące inwestora.

Więcej informacji

Więcej informacji