Aktualności

Wróć do listy
19/03/2018

Pracownicy delegowani: ograniczenia dla firm

Zakończono negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Nowe zasady mogą w dużej mierze ograniczać przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich, działających na rynkach europejskich. Nowelizacja wpłynie nie tylko na wysokość zarobków, jakość dodatków i bonusów pracowników delegowanych, które od teraz będą dostosowane do tych panujących w danym kraju. Jedna z głównych zmian dotyczy również delegowania długoterminowego, czyli dłuższego niż 12 miesięcy. Po tym czasie, pracownik zostanie objęty lokalnym prawem pracy. Ten zapis nałoży na polskich pracodawców delegujących pracowników obowiązek znajomości prawa pracy obowiązującego w innych krajach UE. Może to w dużej mierze wpłynąć między innymi na branże budowlaną, gdzie projekty przewyższają lub są wydłużane poza ustawowe 12 miesięcy. Kolejnym wyzwaniem mogą okazać się tzw. układy zbiorowe, w których przedstawiciele danego sektora i obszaru geograficznego mogą zapisać wyższe niż obowiązujące prawnie minimalne kwoty wynagrodzenia.

Porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zaakceptowane przez Radę oraz na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Nowa dyrektywa zacznie obowiązywać po dwuletnim okresie przejściowym.

Więcej informacji

Czytaj więcej