Aktualności

Wróć do listy
15/02/2017

Posłowie przegłosowali rezolucję w sprawie szybkiego przyjęcia polityki pestycydów niskiego ryzyka pochodzenia biologicznego

W środę 15 lutego 2017 r. Europosłowie przegłosowali rezolucję, w której wzywają do jak najszybszego zaakceptowania przez państwa członkowskie użycia pestycydów niskiego ryzyka. W związku z tym, że użycie konwencjonalnych środków  ochrony roślin jest co raz częściej kwestionowane ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, posłowie wzywają do zakwalifikowania większej liczby alternatywnych środków niższego ryzyka. Niektóre państwa członkowskie odmówiły autoryzacji  innowacyjnych środków w związku z ich niższą wydajnością. Europosłowie zwrócili się do Komisji Europejskiej z prośbą o projekt rozporządzenia do końca 2018 r., by przyspieszyć ocenę, autoryzację i rejestrację pestycydów niskiego ryzyka.

Czytaj więcej