Aktualności

Wróć do listy
24/06/2019

Podwójna jakość żywności - KE będzie walczyć z praktykami wprowadzającymi w błąd europejskich konsumentów

Komisja opublikowała wyniki ogólnoeuropejskiego badania produktów spożywczych, które wykazało, że identycznie oznaczone towary mają różny skład w poszczególnych krajach członkowskich. Wspólne Centrum Badawcze przeanalizowało 1400 produktów spożywczych w 19 krajach UE, w celu wykrycia podwójnej jakości. Odkryto, że 9 proc. produktów identycznie opakowanych oraz 22 proc. produktów o podobnym opakowaniu różniło się pod względem składu. Właściwe organy państwowe zostały wezwane do analizy poszczególnych przypadków. Wyniki badań nie wskazują na konkretny schemat geograficzny, czy podział na wschodnie i zachodnie państwa członkowskie.

Komisja będzie kontynuować badania. Wydano wspólną metodykę badania oraz zbiór wytycznych kontroli jakości przez organy krajowe. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli, ale też nowych przepisów mających na celu zwalczenie podwójnej jakości i innych praktyk wprowadzający w błąd europejskich konsumentów.

Więcej informacji