Aktualności

Wróć do listy
15/09/2017

Nowe wymagania dotyczące dostępności dla producentów i usługodawców

Podczas wrześniowej sesji plenarnej został przyjęty projekt „Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności” (EAA) . Polega on przede wszystkim na poprawie dostępności dla niepełnosprawnych dostępu do produktów, dóbr i usług, takich jak w szczególności:

- automaty biletowe, automaty do odprawy lotniskowej, 
- bankomaty 
- komputery osobiste oraz systemy operacyjne, 
- telefony oraz sprzęt telewizyjny 
- detaliczne usługi bankowe 
- e-książki, 
- transport, łącznie z transportem miejskim, takim jak metro, tramwaje, autobusy, trolejbusy oraz związane z nimi usługi, uściślili posłowie 
- zakupy online 
- a także: terminale płatnicze, czytniki e-książek, audiowizualne usługi medialne świadczone za pomocą stron internetowych i urządzeń mobilnych

- oraz usługi turystyczne 

Posłowie postanowili nie narzucać konkretnych wytycznych technicznych, tak ażeby projekt wpisywał się w bieżące innowacje techniczne. Wychodząc na przeciw przedsiębiorcom, mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, których roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro, zostały zwolnione z nowych przepisów.

Zostały również wprowadzone zabezpieczenia, by nowe wymagania nie stwarzały nieproporcjonalnego obciążenia dla przedsiębiorców.

Więcej informacji