Aktualności

Wróć do listy
08/06/2017

Nowe umowy dotyczące treści cyfrowych

8 czerwca 2017 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie dyrektywy zawierającej nowe przepisy dotyczące umów miedzy firmami a konsumentami o dostarczanie treści i świadczenie usług cyfrowych. Nowe przepisy mają zapewnić Europejczykom wysoki poziom ochrony i pewność prawa, zwłaszcza gdy kupują za granicą. Firmy, szczególnie małe i średnie, skorzystają na ułatwieniach w ogólnounijnej sprzedaży.

Co ulegnie zmianie?

- Konsumentom miałyby przysługiwać umowne środki ochrony prawnej nie tylko wtedy, gdy w ramach umowy płacą oni za treści lub usługi cyfrowe, lecz także wtedy, gdy dostarczają danych osobowych, które mają być przetwarzane przez dostawcę.
- Aby chronić interesy zarówno konsumenta, jak i dostawcy, tekst przewiduje, że w razie niedostarczenia treści lub usługi dostawca miałby przed rozwiązaniem umowy jeszcze drugą szansę.
- Odpowiedzialność dostawcy za niezgodność treści lub usługi z umową nie może być krótsza niż dwa lata.
- Okres, w którym ciężar dowodu w przypadku niezgodności treści lub usługi z umową spoczywa na dostawcy, wynosi rok.

Najprawdopodbniej jesienią rozpoczną się negocjacje z Parlamentem nad końcową postacią dyrektywy.

Więcej informacji