Aktualności

Wróć do listy
11/07/2017

Nowe limity kancerogenów i mutagenów w pracy: osiągnięto kompromis w negocjacjach

Rada ogłosiła wstępne porozumienie z Parlamentem w sprawie dyrektywy mającej chronić pracowników przez czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w miejscu pracy.

Porozumienie dotyczy pracodawców w przemyśle, który może narażać na czynniki rakotwórcze i mutageny. Propozycja rozszerza dotychczasową dyrektywę z 2004 i 11 kolejnych czynników: krzemionka krystaliczna w postaci pyłu respirabilnego,1,2-epoksypropan, 1,3-butadien, 2-nitropropan, akrylamid, niektóre związki chromu (VI), tlenek etylenu, o-toluidyna, ogniotrwałe włókna ceramiczne, bromoetylen i hydrazyna. Pracodawców będą obowiązywać nowe limity dotyczące substancji reptotoksycznych (już w pierwszym kwartale 2019r.), chromu VI (w okresie 5 lat po wejściu w życie), pyłu drewna twardego (5 lat po wejściu w życie). Nowa dyrektywa nadal czeka na formalne przyjęcie.

Więcej informacji