Aktualności

Wróć do listy
14/02/2019

Kolejne ułatwienia w handlu z Azją: umowa z Singapurem

Na ostatniej sesji plenarnej Parlament poparł kolejną umowę o wolnym handlu i ochronie inwestycji z ważnym krajem azjatyckim - Singapurem. Porozumienie ma na celu zniesienie ceł oraz wprowadzenie wolnego handlu na rynku usług. Podobnie jak w przypadku umowy z Japonią, porozumienie wprowadza specjalną ochronę dla 190 regionalnych produktów rolnych i wyrobów spożywczych pochodzących z UE. Umowa ułatwi również zamówienia publiczne na europejskie usługi, między innymi dla branży finansowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, transportowej i informatycznej. Współpracę usprawni również zaakceptowanie europejskich oznaczeń produktów oraz wspólne rozpoznanie tytułów inżynierów, architektów i prawników.

Wspomniana umowa handlowa jest pierwszą zawartą z członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i może stanowić milowy krok w nawiązaniu bliższej współpracy z tą szybko rozwijającą się częścią świata. W dodatkowym głosowaniu poparto również umowę o ochronie inwestycji, która ma zapewniać system rozstrzygania sporów miedzy inwestorami a państwami. 

Umowa powinna wejść w życie miesiąc po ratyfikacji przez państwa członkowie.

Czytaj więcej

Więcej informacji