Aktualności

Wróć do listy
15/01/2018

Decyzja w sprawie pomocy dla MŚP w sektorze stoczniowym

15 stycznia 2018r. Komisja Europejska wydała opinie na temat udzielonego przez Polskę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym, który będzie dotyczył inwestycji w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Komisja badała propozycję pod kątem możliwego zakłócenia zasad konkurencyjności. Stwierdzono jednak, że wyżej wymienione regiony kwalifikują się do otrzymania pomocy regionalnej, a korzyści projektu przewyższają domniemane zaburzenia konkurencyjności.

W osobnym dochodzeniu KE zajmie się jednak systemem niższego opodatkowania dla stoczni w Polsce. We wrześniu 2016 r., Polska przyjęła ustawę, dzięki której stoczniom przysługuje prawo zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży. Według ekspertów stanowi to tzw. pomoc operacyjną, która wykorzystuje fundusze publiczne by zwolnić przedsiębiorstwa z kosztów, co z reguły jest niedopuszczalne. Komisja weryfikuje czy ustanowione prawo nie przyznaje selektywnej korzyści niektórym przedsiębiorcom ingerując w konkurencyjność na rynku stoczniowym. 

Więcej informacji