Aktualności

Wróć do listy
31/01/2020

Akcja kontrolna sklepów internetowych

Jak pokazują wyniki kontroli Komisji Europejskiej z około 500 zbadanych sklepów internetowych dwie trzecie stron nie spełnia wymagań podstawowych unijnych praw konsumenckich. Brak lub ukrycie informacji o przysługujących konsumentom prawach dotyczących warunków dostaw, gwarancji lub zwrotu towaru to jedne z głównych zaniedbań sprzedających. Urzędy krajowe przeprowadzą postępowania wyjaśniające w skontrolowanych sklepach i w razie konieczności wyegzekwują przestrzeganie prawa. Unijne akcje kontrolne przeprowadzane są przy udziale sieci urzędów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów w krajach członkowskich, które na mocy nowego rozporządzenia z 17 stycznia 2020r. mają teraz większe uprawnienia w zakresie eliminowania złych praktyk wobec konsumentów. 

Więcej informacji