Aktualności

Wróć do listy
13/12/2017

Unijna walka z rajami podatkowymi: większa kontrola przedsiębiorców

Podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament przyjął zalecenia Komisji ds. prania brudnych pieniędzy, unikania i uchylania się od płacenia podatków (PANA), specjalnie powołanej po wybuchu afery Panama papers w 2015r. Komisja przyjęła w głosowaniu 211 nowych zaleceń przeciwko działaniom firm, które unikają opodatkowania poprzez wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych, co prowadzi do ogromnych strat w budżetach państw Unii Europejskiej.

Nowe przepisy koncentrują się na zwiększeniu jawności, co do struktury właścicielskiej spółek, kontroli i ewentualnej karalności nieuczciwych praktyk pośredników finansowych, czy utworzeniu permanentnie działającej komisji tropiącej nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem rajów podatkowych.

Przedsiębiorcy powinni przygotować się nowe zasady kontroli działalności prawników i księgowych, biorąc pod uwagę planowanie podatkowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowe przepisy mają ograniczyć korzystanie z nieścisłości w prawie, planowane jest wprowadzenie jednolitej definicji „centrów finansowych offshore, rajów podatkowych, jurysdykcji, w których obowiązuje tajemnica bankowa, jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy i państw wysokiego ryzyka” dla wszystkich krajów unijnych.

Przyjęty tekst zostanie teraz przekazany do Komisji Europejskiej oraz Rady. 

Więcej informacji