Aktualności

Wróć do listy
31/01/2017

Telekomunikacja: w czerwcu znikną opłaty roamingowe

Negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą zakończyły się nieformalnym porozumieniem 31 stycznia 2017r., ustalające stawki hurtowe o 90% niższe od obecnych. Reforma opłat roamingowych określa wysokość stawek, jakie operatorzy mogą pobierać. Konsumenci nie powinni odczuć różnicy korzystając z usług komunikacyjnych w domu i za granicą. Dzisiejszy rozejm jest jednym z ostatnich kroków procesu legislacyjnego zainicjowanego 10 lat temu. W najbliższym czasie prezydencja maltańska przedstawi efekty porozumienia państwom członkowskim. Ostatnim etapem legislacyjnym będzie zatwierdzenie zapisów przez państwa członkowskie oraz poddanie ich głosowaniu w Komisji Przemysłu w Parlamencie Europejskim. Nowe przepisy powinny wejść w życie 15 czerwca 2017r. 

czytaj więcej

więcej informacji