Aktualności

Wróć do listy
26/10/2017

Pracownicy delegowani: proces zmian

Europlace monitoruje kluczową dla polskich przedsiębiorców sprawę nowelizacji dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych. 

Na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu 25 października, Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne do rozmów z Radą. Rada przyjęła swój mandat negocjacyjny w poniedziałek. 

Pracownik oddelegowany to ten, którego pracodawca wysyła na czas określony do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wykonania tam konkretnego zadania w zakresie świadczonych przez jego przedsiębiorstwo usług. Dyrektywa ma kluczowy wpływ dla polskiej gospodarki, szczególnie biorąc pod uwagę takie jej sektory jak: budownictwo, logistyka czy przemysł wytwórczy. Hasło, które przyświeca działaniom Parlamentu Europejskiego brzmi: „Ta sama płaca, za tę samą pracę, świadczoną w tym samym miejscu”. Faktycznie zatem nowe prawo może zmusić polskich przedsiębiorców do obowiązkowego podwyższenia stawek dla swoich pracowników wykonujących pracę poza granicami Polski, tak aby dorównywały kwotom zarabianym przez miejscowych.

Obecnie kwestia nowelizacji dyrektywy poddana jest obowiązkowym konsultacjom międzyinstytucjonalnym. Rozmowy między Parlamentem i Radą mają rozpocząć się w listopadzie, by wypracować proozumienie nad ostateczną wersją tekstu dyrektywy.

Więcej informacji