Aktualności

Wróć do listy
16/11/2017

Ochrona unijnych przedsiębiorców przed dumpingiem

Unia Europejska zamierza skuteczniej chronić przedsiębiorców przed praktykami dumpingowymi państw trzecich. Podczas listopadowej sesji plenarmej Parlament przyjął sprawozdanie dotyczące walki z dumpingiem i subsydiowaniem eksportu przez kraje trzecie.

Przedsiębiorca unijny rywalizuje na rynku wewnętrznym bez pomocy Państwa. Jego pozycja związana jest z jakością świadczonych usług, produkowanych dóbr i ceną którą przedstawia kontrahentom. Podmioty zewnętrzne, z państw trzecich, które w dużej mierze ręcznie kontrolują gospodarkę, mogą stosować dumping i nieuczciwie zaniżać ceny. Takie działania uderzają w przedsiębiorców unijnych, zaburzając konkurencję.

W najbliższym czasie, dzięki nowym przepisom unijnym sytuacja powinna ulec poprawie. Partnerzy handlowi i producenci spoza Unii będą mieli obowiązek przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących prawa pracy oraz ochrony środowiska. Zadecydowano, że dumping środowiskowy i społeczny będzie brany pod uwagę przy ustalaniu środków anytdumpingowych. Komisja Europejska zamierza monitorować sytuację w krajach eksportujących do UE, a przedsiębiorstwa unijne będą mogły opierać się o sprawozdania KE i składać skargi o podejrzenie dumpingu.  Firmy z UE nie będą musiały przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów na to, że ich konkurenci z krajów trzecich prowadzą dumping towarów na rynku UE. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają pomoc przy radzeniu sobie z procedurami.

Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez Radę i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Więcej informacji