Aktualności

Wróć do listy
27/09/2017

Komisja przeciwko kartelom firm transportowych i nie tylko

27 września 2017r. KE nałożyła na producenta samochodów ciężarowych Scanię karę w wysokości 880 mln euro za uczestnictwo w kartelu. Zmowa z pięcioma innymi producentami dotyczyła cen samochodów, a także kosztów nowych technologii związanych z ograniczeniami emisji. Decyzja ma znaczenie dla przedsiębiorców branży transportowej, gdyż firmy powiązane w kartelu produkują więcej niż 9 na 10 sprzedawanych w Europie średnich i wielkich ciężarówek.

Przeprowadzone śledztwo wykazało, że zmowa producentów ciężarówek zawiązała się w 1997 r. i funkcjonowała aż do 2011 r., kiedy KE przeprowadziła w firmach niezapowiedzianą inspekcję. Dochodzenie KE wykazało, że firmy podczas spotkań ustalały listę cen brutto za swoje ciężarówki w UE, a dokładnie w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na podstawie listy ustalano ceny dla indywidualnych klientów. Korporacje koordynowały też wprowadzanie technologii ograniczających emisje spalin, a także przerzucanie wynikających z tego kosztów na klientów.

Każda osoba czy firma, na którą wpływ miały opisane działania kartelu, ma prawo wnioskować o odszkodowanie w odpowiednich sądach państw członkowskich. 

Powstał również portal, przez który anonimowo można zawiadomić Komisję o podejrzeniu antykonkurencyjnych zachowań firm. Można znaleźć go pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html

Więcej informacji