Aktualności

Wróć do listy
04/10/2017

Jednolity VAT oszczędnością dla przedsiębiorców

4 października Komisja Europejska przedstawiła plany gruntownej reformy unijnego systemu VAT. Inicjatywa ma przynieść korzyści nie tylko dla administracji publicznych, ale i przedsiębiorstw.

Komisja Europejska od lat dąży do ujednolicenia unijnego obszaru VAT. Straty w dochodach spowodowane nieefektywną ściągalnością podatku wynoszą 150 miliardów euro rocznie. Reforma dąży do uszczelnienia systemu podatkowego, tak ażeby pieniądze mogły posłużyć inwestycjom w państwach członkowskich w obszarach takich jak infrastruktura, oświata czy służba zdrowia.

Równie istotnym celem reformy jest stworzenie prostszego systemu dla przedsiębiorców, by w pełni mogli korzystać z jednolitego rynku. Według dzisiejszego systemu przedsiębiorstwa prowadzące handel transgraniczny ponoszą o 11% wyższe koszty niż firmy działające na rynku krajowym. Modernizacja VAT zmniejszy koszty przedsiębiorców o około 1 miliard euro.


Komisja przedstawiła cztery fundamenty reformy podatku VAT:

Zwalczanie oszustw: podatek VAT będzie pobierany od transgranicznego handlu między przedsiębiorstwami. Obecnie tego rodzaju handel jest zwolniony z podatku VAT, co zapewnia łatwe ukrywanie się firm przed ściągalnością podatku.


One stop shop: firmom sprzedającym międzynarodowo łatwiej będzie poradzić sobie z zobowiązaniami z tytułu podatku VAT dzięki "One Stop Shop". Handlowcy będą mogli składać deklaracje i płatności za pomocą jednego portalu internetowego w swoim języku, zgodnie z tymi samymi zasadami i szablonami administracyjnymi jak w swoim kraju. Państwa członkowskie bezpośrednio zapłacą VAT między sobą, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sprzedaży usług internetowych.

Większa spójność: przeniesienie zasady "miejsce przeznaczenia", tzn. ostateczna kwota podatku VAT będzie zawsze wypłacana w państwie członkowskim odbiorcy końcowego i naliczana według stawki tego państwa członkowskiego. Obecnie ta zasada funkcjonuje w odniesieniu do e-usług.


Mniej biurokracji : uproszczenie zasad fakturowania, umożliwiając sprzedawcom przygotowywanie faktur zgodnie z zasadami ich własnego kraju, nawet w przypadku handlu za granicą. Firmy nie muszą już przygotowywać wykazu transakcji transgranicznych dla swojego organu podatkowego, zwanego "oświadczeniem podsumowującym".


Wniosek zostanie przekazany do akceptacji przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. W 2018 r. zostanie opracowany konkretny akt prawny, tzw. Dyrektywa VAT, dzięki której proponowany system zostanie wprowadzony.

Więcej informacji