Aktualności

Wróć do listy
20/12/2017

Energooszczędność - zmiany w prawie budowlanym nabierają tempa

Długo zapowiadane zmiany w prawie budowlanym nabierają tempa. 19 grudnia Rada osiągnęła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. 

Nawiązując do najnowszych zmian technologicznych, dyrektywa ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zwiększenie oszczędności energii w sektorze budowlanym. Głównym celem, który ma pojawić się w strategiach państw członkowskich jest intensywna renowacja budynków, prowadząca do osiągnięcia wysokiej energooszczędności i dekarbonizacji do 2050 roku. Nowe przepisy określają również tzw. elektromobilność. Projekt zapowiada obowiązkowe powstawanie infrastruktury dla elektrycznych samochodów w budynkach posiadających więcej niż 10 miejsc parkingowych. Do 2025 r. zostaną ustanowione wymagania dotyczące minimalnej liczby punktów ładowania w budynkach niemieszkalnych. Przygotowywany jest też „wskaźnik gotowości”, baza danych dotycząca charakterystyki energetycznej budynków oraz prostsze systemy kontroli systemów centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Do 2025 roku budynki będą musiały być również wyposażone w systemy automatyki i sterowania.

Proponowane zmiany w prawie budowlanym przyniosą sektorowi budowlanemu szansę na inwestycje i rozwój w związku z planowanymi na szeroką skalę renowacjami, a deweloperzy będą musieli przygotować się do wprowadzenia innowacyjnych systemów energooszczędnych.

Tekst nowej dyrektywy jest już zatwierdzony przez Parlament Europejski i przeszedł trzy rundy rozmów trójstronnych między instytucjami. Po oficjalnym zatwierdzeniu porozumienia dyrektywa zostanie opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwadzieścia dni później. Zacznie obowiązywać po okresie transpozycji, po 20 miesiącach.

Czytaj więcej

Więcej informacji